ไม่มีอุปสรรคในการเดินทาง
 
 
หลุมใหญ่ แอ่งน้ำ หรือทางลูกรัง อาจเป็น อุปสรรคในการเดินทาง แต่ไม่ใช่กับ ISUZU V-Cross Max 4x4
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง