คาดเข็มขัดก่อนออกรถทุกครั้ง
 
 
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง