รถปิกอัพบรรทุกน้ำหนักได้กี่กิโลกรัม
 
 
โดยปกติแล้วรถปิกอัพสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 1,000 กิโลกรัม แต่ถ้าบรรทุกเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม ควรจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เพลา แหนบ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้ร่วมทางครับ
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง