3 ข้อที่ไม่ควรทำในหน้าฝน
 
 
3 ข้อที่ไม่ควรทำในการขับรถหน้าฝน 1.ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน 2.ไม่แซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด 3.ไม่ขับรถชิดท้ายรถคันหน้ามากเกินไป ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง