สำนักงานใหญ่
(ตรงข้ามเซนทรัลเฟสติวัล)

99/10 หมู่ 5
ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โทร 0-5324-4671-7
แฟ็กซ์ (โชว์รูม,office) 0-5324-4564
แฟ็กซ์ (ศูนย์บริการ) 0-532-48197
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่ศูนย์บริการอีซูซุ
(
สาขาสถานีรถไฟ)

464/1
ถ.เจริญเมือง
ต.วัตเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โทร 0-5324-2995, 0-5324-2637
แฟ็กซ์ 0-5324-2611
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่

 สาขาวัดเกต
46-54
ถ.เจริญราษฏร์
ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โทร 0-5324-2428, 0-5324-2710,
0-5324-2996
แฟ็กซ์ 0-5324-8126
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่

 

สาขาแม่ฮ่องสอน
133/1
ถ.ขุนลุมประพาส
ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
โทร 0-5362-0173-6
แฟ็กซ์ 0-5362-0174
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่
สาขาฝาง
313 หมู่ 9
ต.เวียง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่
โทร 0-5338-2693, 0-5345-3223
แฟ็กซ์ 0-5338-2693
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่
สาขาสนามบิน
126 หมู่ 7
ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โทร 0-5320-3623-7
แฟ็กซ์ 0-5328-5318
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่
สาขาแม่แตง
241 หมู่ 3
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
โทร 0-5347-0717-8
แฟ็กซ์ 0-5347-0919
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่
สาขาเชียงดาว
454 หมู่ 8
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
โทร 0-5304-6968
แฟ็กซ์ n/a
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่
บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด
118 หมู่ 13
ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน
โทร 0-5355-2436-8
แฟ็กซ์ 0-5355-2434
คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่