Loading

ธาราอีซูซุ เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

Project Image

สลับยางรถบรรทุกด้วยตัวเอง ต้องทำยังไง??

????รู้หรือไม่? ยางรถนั้น ก็เปรียบเสมือนรองเท้าของรถบรรทุก???? ดังนั้นการดูแลยางและสลับยางให้ถูกตำแหน่ง จะช่วยให้ยางสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด หากสลับตำแหน่งยางผิดจะส่งผลให้ยางเกิดความสึกหรอเร็วกว่ากำหนดได้ครับ ซึ่งตำแหน่งการสลับยาง ที่อีซูซุจะยกตัวอย่างมีดังนี้ 1. การสลับยางของรถบรรทุก 4 ล้อ : - สลับยางล้อหน้าทั้งคู่ : ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย - สลับยางล้อหลังตามเข็มนาฬิกา : ยางล้อขวาไปยางอะไหล่ ยางอะไหล่ไปยางล้อซ้าย และยางล้อซ้ายไปยางล้อขวา 2. การสลับยางของรถบรรทุก 6 ล้อ (ดอกยางล้อหน้าและล้อหลังเหมือนกัน) : - สลับยางล้อหน้าซ้าย ไปล้อหน้าขวา - สลับยางล้อหน้าขวา ไปยางล้อหลังด้านนอกฝั่งขวา - สลับยางล้อหลังด้านนอกฝั่งขวา ไปล้อหลังด้านในฝั่งขวา - สลับยางล้อหลังด้านในฝั่งขวา ไปล้อหลังด้านในฝั่งซ้าย - สลับยางล้อหลังด้านในฝั่งซ้าย ไปยางล้อหลังด้านนอกฝั่งซ้าย - สลับยางล้อหลังด้านนอกฝั่งซ้าย ไปยางล้ออะไหล่ - สลับยางล้ออะไหล่ ไปยางล้อหน้าซ้าย 3. การสลับยางของรถบรรทุก 6 ล้อ (ดอกยางล้อหน้าและล้อหลังไม่เหมือนกัน) : - สลับยางล้อหน้าทั้งคู่ : ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย - สลับยางล้อหลังด้านนอกฝั่งขวา ไปล้อหลังด้านในฝั่งขวา - สลับยางล้อหลังด้านในฝั่งขวา ไปล้อหลังด้านในฝั่งซ้าย - สลับยางล้อหลังด้านในฝั่งซ้าย ไปยางล้อหลังด้านนอกฝั่งซ้าย - สลับยางล้อหลังด้านนอกฝั่งซ้าย ไปยางล้ออะไหล่ - สลับยางล้ออะไหล่ ไปล้อหลังด้านนอกฝั่งขวา ข้อควรระวัง! 1. ต้องใช้ยางในแบบเดียวกัน 2. ห้ามสลับยางระหว่างเพลาหน้า และเพลาหลัง ถ้ามีขนาดแตกต่างกัน 3. ดูค่าความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางของยางสำหรับล้อคู่ - ยางเรเดียลไม่ควรเกิน 8 มม. - ยางผ้าใบไม่ควรเกิน 12 มม. นอกจากจะสลับยางให้ถูกต้องแล้วนั้น ควรถ่วงยางทุกครั้งที่ทำการสลับยาง และตรวจสอบและปรับแรงดันลมยางทุกล้อให้อยู่ในค่าที่ถูกต้องตามที่กำหนดด้วย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของพี่ๆ นักขับ อีซูซุขอแนะนำให้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบความสึกหรอ ความผิดปกติของยาง และสลับยางได้อย่างถูกต้องจะดีที่สุดครับ

Image